תקנון משמעתי - ליגת הקיץ בכדורסל גברים גילאי 18 ומעלה

תחולה עפ"י תקנון איגוד הכדורסל בישראל. תקנון המשמעת של איגודו הכדורסל יחול על בעלי תפקידים, שחקנים וקבוצות, בשינויים המחויבים.