תקנון משמעתי - ליגת הקיץ בכדורסל גילאי 14-16- נערים

תחולה עפ"י תקנון איגוד הכדורסל בישראל.

תקנון המשמעת של איגוד הכדורסל יחול על בעלי תפקידים, שחקנים וקבוצות, בשינויים המחויבים.