תקנון משמעתי - ליגת הקיץ בכדורסל גילאי 16-18- נוער

תחולה עפ"י תקנון איגוד הכדורסל בישראל.

  • תקנון המשמעת של איגוד הכדורסל יחול על בעלי תפקידים, שחקנים וקבוצות, בשינויים המחויבים.