ליגת הקיץ בכדורסל גילאי 14-16- נערים

ליגת הקיץ בכדורסל לגילאי 14-16 מיועדת לשחקני נערים, הרשומים באיגוד הכדורסל לעונת המשחקים 2018/19 ולשחקנים חובבנים כאחד, אשר מעוניינים לשמור על כושר במהלך פגרת הקיץ ולחשוף את כישוריהם בפני מאמנים, סוכנים וקהל רחב. הליגה היא תחרותית, שופטי איגוד הכדורסל ינהלו את המשחקים ובסופם, המנצחות תזכנה בפרסים.

תקנון

1. ביטוח

 • בעת השימוש והכניסה למתקני ליגת הקיץ מצהיר המשתמש בזאת כלפי הנהלת הליגה כי במועד השימוש במגרש הוא בריא לחלוטין, במצב גופני טוב וכשיר לעשות שימוש במתקני ליגת הקיץ, וכי קרא היטב את תקנון זה ומסכים לכל האמור בו.
 • כמו כן, מצהיר המשתמש כלפי הנהלת הטורניר כי הוא מודע היטב לכל הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לה כתוצאה מהפעילות הספורטיבית והשימוש במתקני הטורניר, לרבות נזקי גוף ופציעות, ודאגה לבטח עצמה באופן עצמאי בכיסויים המתאימים כנגד הסיכונים שבפעילות ספורטיבית והשימוש במתקני הטורניר.
 • אי חתימה על הצהרת בריאות מונעת את עליית השחקן למגרש.
 • ביום המשחקים, יגיע משתתף בליגה עם תעודת מזהה ותחתום על ההצהרה.
 • משתתפי הליגה לא יורשו להתאמן בהיותם פצועים או תחת השפעת תרופות, סמים או אלכוהול.
 • כל שחקן, מאמן ושופט יהיו רשאיים ואף מומלצים לרכוש ביטוח על מנת להיות מכוסה ע"י ביטוח בריאות כנגד פציעה או נזק אשר נגרם כתוצאה מהשתתפות בליגה.
 • שחקנים אשר נמצאים במערכת החינוך כתלמידי תיכון, מבוטחים על ידי משרד החינוך (כיתות י- י"ב).
 • הנהלת הליגה לא תבטח כל שחקן או כל משתתף אחר בטורניר בביטוח תאונות אישיות. הנהלת הליגה תבטח את עצמה בביטוח צד ג' לנזק אשר ייגרם כתוצאה מהתרשלותה.
 • כמו כן ימציאו שחקני הקבוצות אישור על ביצוע בדיקות רפואיות כמתחייב מחוק הספורט ומהתקנון הרפואי של איגוד הכדורסל בישראל.

2. רישום

 • רישום הקבוצות ורישום השחקנים והמאמנים, באמצעות הקבוצות, לליגת כדורסל יבוצע באתר האינטרנט של ליגת הקיץ לפי הוראות תקנון זה.
 • גילו של שחקן הרשום במסגרת ליגת כדורסל לא יפחת מגיל 18 שנים.  נושא חריגים ייבחן על ידי מארגני הליגה.
 • שחקנים יכללו ברשימת משתתפי הליגה ויורשו להתאמן ולשחק בה, בכפוף להצגת אישור בדיקה ארגומטרית (בדיקה רפואית) בתוקף ואישור תשלום דמי הרישום בפני הנהלת הליגה.
 • דמי הרישום לליגה על סך 150 ₪ יגבו דרך חברת "ליגת הקיץ של ישראל".
 • החזר כספי מלא יינתן עד חודש לפני תחילת הליגה. לאחר מכן, לא יוחזרו דמי הרישום.
 • רישום בליגה מהווה אישור הסכמה של השחקן/המאמן לפרסום וצילום בכלי התקשורת השונים.
 • הרישום יפתח בתאריך ה-1.4.19 ויסתיים בתאריך ה-1.7.19 על בסיס מקום פנוי.
 • ברישומך לטורניר הנך מסכים לתת את פרטייך לחברת "ליגת הקיץ של ישראל" והנך מסכים כי חברת "ליגת הקיץ של ישראל" תשלח לך דיוורים והודעות.
 • התשלום יבוצע ע"י הזנת  אמצעי תשלום בלינק המצורף בדף הרישום.

3. הוראות כלליות

 • הקבוצות יוודאו כי לא יתמנה ולא יכהן בהן כבעל תפקיד מי שהורשע ע"י בית משפט בעבירה פלילית שיש עמה קלון במהלך 7 השנים שקדמו למועד למינוי.
 • תלבושת – שחקנים, מאמנים, שופטים: חובה על כל משתתפי הליגה להופיע בתלבושות שהליגה תספק עבורם, הן לאימונים והן למשחקים.
 • קיום הליגה מותנה במספר המשתתפים.
 • הנהלת הליגה רשאית לבטל/ לשנות/ לתקן/ להתאים את מבנה הליגה, תכנית המשחקים/ תקנון וכיו"ב וזאת תוך הודעה מסודרת ובזמן סביר.
 • הליגה תהיה פתוחה לצפייה לקהל הרחב.
 • הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר חברות ולא לאפשר את כניסתו למתחם ליגת הקיץ של אדם המפר את כללי התקנון ו/או  המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה במתחם ו/או הגורם נזק במזיד לרכוש המתחם  ו/או לא מציית להוראות השילוט במתחם ו/ או הוראות מאחד מבעלי התפקידים במתחם ו/או מפעיל אלימות מילולית או פיזית. במקרה כזה, לא יוחזרו דמי ההרשמה.
 • הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות לבטל השתתפות של קבוצה בגין מעשה של ונדליזם בכל מתחם הפעילות כולל במלתחות ובמגרשים.
 • השימוש במתקני ליגת הקיץ כרוך בשימוש בציוד מתאים. עליה למגרשים ללא נעלי כדורסל, מסוכנת ועלולה לגרום להחלקה ולפציעה.
 • באחריות המשתמשים לשמור על רכושם וחפציהם האישיים. הנהלת הליגה לא תהיה אחראית, באופן ישיר או עקיף לרבות גניבה ו/או נזק ו/או אבידה של רכוש ו/או חפצים אישיים בשטח המתחם.
 • הכנסת שתייה חריפה או מזון או נשק מכל סוג שהוא או חיות חמד למתחם אסורה בהחלט.
 • חל איסור מוחלט על עישון במתקני ליגת הקיץ.
 • אין הנהלת הליגה אחראית על הציוד בו השחקנים משתמשים בעת המשחק.
 • הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מי רשאי להיכנס למתחם מבלי לנמק את החלטתה.
 
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן